Hình thức thanh toán

 Thanh toán gián tiếp:

  • Quý khách có thể thanh toán gián tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty chúng tôi như sau:
    • Chủ tài khoản:
    • Số tài khoản:
    • Ngân hàng/chi nhánh:

Gọi ngay